fbpx

Kassekreditt

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Creda Finans AS samler inn og bruker dine personopplysninger.

Ansvar for personopplysningene

Creda Finans AS org. nr. 922 302 871, Inkognitogaten 33A, 0256 Oslo er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Creda Finans er et norsk selskap som er underlagt norsk lov og vi behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Behandling av dine personopplysninger

Creda Finans behandler personopplysninger om deg etter at du har registrert deg hos oss. Vi behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det vil ikke bli innhentet eller lagret personopplysninger som du ikke er underrettet om eller har godkjent.

Samtykke til kredittsjekk

  • Du gir samtykke til at Creda Finans AS og våre bankpartnere om mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev per SMS og e-post.
  • Du aksepterer at din søknad og kredittinformasjonen kan sendes via internett til den oppgitte adressen i søknaden din.
  • Du er inneforstått med at kredittopplysinger hentes inn av Creda Finans AS og banker vi samarbeider med.
  • Du gir din godkjennelse/ fullmakt til at Creda Finans kan samle inn kredittgodkjenning og ytterligere informasjon fra banker å lånegivere.

Hvilken informasjon samler vi inn og hva gjør vi med den?

Vi tar ditt personvern på dypeste alvor, å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger er svært viktig for oss. Det er kun informasjon du selv har valgt å dele som blir lagret.

For å kunne oppfylle vårt formål som låneformidler vil Creda Finans enten gjennom telefonsamtale med deg, e-post eller via vår hjemmeside få tilgang til opplysninger som: navn, personnummer, e-post, telefonnummer, kreditt- og finansiell informasjon, familiesituasjon, ansettelsesforhold, boliginformasjon, fakturainformasjon og kontoinformasjon.

Du som kunde står fritt til å oppgi denne informasjonen, men den er avgjørende for at våre bankpartnere skal kunne vurdere om de kan tilby deg lån eller refinansiering. Informasjon om deg som person og din livssituasjon er viktig for å kunne gjøre en beregning.

I tillegg ønsker vi også å kunne sende deg annen markedsføring, nye tilbud og fremtidige tjenester, gjennom elektronisk kommunikasjon for å øke kundetilfredshet og sikre at du som kunde får den beste kvaliteten på våre tjenester.

Lagring av personopplysningene

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Tilgang, retting og sletting av data

Du har alltid rett til å vite om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i slike tilfeller få tilgang til dine personopplysninger. Du kan når som helst henvende deg til oss for å be om å få vite hva slags opplysninger vi har lagret, hva opplysningene brukes til og hvor de er innhentet fra. Dette gjøres ved skriftlig og undertegnet henvendelse til oss.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger med hensyn til formålet med behandlingen.

Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

  • Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn for, eller på andre måter blitt behandlet.
  • Hvis du opphever et gitt samtykke, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen
  • Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Det forutsetter at den berettigete interessen for behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til personvernet.
  • Hvis dine personopplysninger er behandlet på ulovlig måte
  • Hvis personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Har du spørsmål utover dette?

Hvis du lurer på noe angående vår håndtering av dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss. Du kan enten sende oss en e-post eller kontakte oss via telefon.

Du har også rett til å klage til datatilsynet dersom du er misfornøyd.
Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Creda Finans AS
Org. nr. 922 302 871,
Inkognitogaten 33A, 0253 Oslo

post@credafinans.no
+47 22 83 22 22
credafinans.no